Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Vĩnh Long

Ngân hàng Phương Đông (OCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vĩnh Long 1 địa điểm,...

Chi nhánh OCB tại quận/huyện của Vĩnh Long