Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Thanh Hóa

Ngân hàng Phương Đông (OCB) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 27 quận huyện của Thanh Hóa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Thọ Xuân 1 địa điểm, Thành Phố Thanh Hóa 3 địa điểm,...

  • Thành Phố Thanh Hóa
  • CN THANH HÓA

   Lô số 06 07 Khu nhà Thương mại, Phố Phan Chu Trinh, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

  • Thành Phố Thanh Hóa
  • PGD TÂN SƠN

   223 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  • Thành Phố Thanh Hóa
  • PGD QUANG TRUNG

   321 Quang Trung 2, Đông Vệ, Thanh Hóa

  • Huyện Thọ Xuân
  • PGD Lam Sơn

   Một phần Tầng 1, Căn nhà Khu 3, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

 • Xem tiếp...

Chi nhánh OCB tại quận/huyện của Thanh Hóa