Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Sóc Trăng

Ngân hàng Phương Đông (OCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 12 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Sóc Trăng
    • CN SÓC TRĂNG

      Số 53 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  • Xem tiếp...

Chi nhánh OCB tại quận/huyện của Sóc Trăng