Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Quảng Ngãi

Ngân hàng Phương Đông (OCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 14 quận huyện của Quảng Ngãi. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quảng Ngãi 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Quảng Ngãi
    • CN QUẢNG NGÃI

      134 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

  • Xem tiếp...

Chi nhánh OCB tại quận/huyện của Quảng Ngãi