Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Khánh Hòa

Ngân hàng Phương Đông (OCB) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 3 địa điểm,...

  • Thành Phố Nha Trang
  • CN KHÁNH HÒA

   Số 89 – 89 A Yersin, phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

  • Thành Phố Nha Trang
  • PGD VĨNH PHƯỚC

   Địa chỉ Số 14 đường 2/4 Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

  • Thành Phố Nha Trang
  • PGD Hoàng Diệu

   Số 10 Đường Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Nghuyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

 • Xem tiếp...

Chi nhánh OCB tại quận/huyện của Khánh Hòa