Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Hậu Giang

Ngân hàng Phương Đông (OCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Hậu Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vị Thanh 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Vị Thanh
    • CN HẬU GIANG

      33 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

  • Xem tiếp...

Chi nhánh OCB tại quận/huyện của Hậu Giang