Mạng lưới ATM Ngân hàng Phương Đông Cần Thơ

Điểm đặt máy ATM OCB Cần Thơ

Quận Ninh Kiều 1 địa điểm